กล้องวงจรปิด ตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด

ในปัจจุบันกล้องวงจรปิด ได้มีการถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในการรักษาความปลอดภัย และถือเป็นเครื่องมือมีช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้ก่ออาชญากรรมหรือปัญหาภายในองค์กรลดลง และรวมไปถึงใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของปัญหาที่พบในหน่วยงานที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ

กล้องวงจรปิด  คืออะไร

กล้องวงจรปิด เป็นระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพด้วยกล้องวงจรปิด ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย โดยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนำไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคารหรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ต่อมาได้มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน จึงทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลได้ โดยภาพที่ได้มีสีสันและมีความละเอียดชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต

องค์ประกอบที่สำคัญของกล้องวงจรปิด 

1. กล้องวงจรปิดและเลนส์ (กล้องวงจรปิด, CCTV Camera and Lens)

  • เป็นกล้องมาตรฐาน ที่ใช้ในแสงปกติ เช่นในเวลากลางวัน แต่จะให้ภาพไม่ชัดในเวลากลางคืน
  • กล้องอินฟราเรด เป็นกล้องที่ใช้แสงจากหลอดอินฟราเรดส่องไปกระทบวัตถุ เพื่อให้กล้องจับภาพบริเวณนั้นๆได้ อินฟราเรดจะทำงานก็ต่อเมื่อสภาวะแสงบริเวณนั้นน้อยลงในระดับหนึ่ง โดยจะมี Sensor ที่ด้านหน้าของกล้องตรวจวัดระดับแสง แล้วจะส่งสัญญาณให้หลอดอินฟราเรดทำงาน และเมื่อหลอดอินฟราเรดทำงานภาพจะเปลี่ยนเป็นขาว-ดำ ทันที
  • กล้อง Day & Night กล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ต้องการแสงเล็กน้อยเพื่อให้สามารถจับภาพได้ และเมื่อกล้องวงจรปิดได้รับแสงน้อยมากๆ ก็จะเปลี่ยนภาพเป็นโหมด ขาว-ดำ
  • กล้อง Star Light มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับกล้อง Day & Night แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถให้ภาพสีในเวลากลางคืน แม้จะมีแสงเพียงเล็กน้อยก็ตาม

2. สายเคเบิลสำหรับการส่งสัญญาณภาพและบีเอ็นซีคอนเนคเตอร์ (Signal Cable and BNC Connector) 

สามารถใช้ได้ทั้งสายนำสัญญาณแบบทั่วไปหรือสายใยแก้ว

3. เครื่องบันทึกภาพและจอแสดงผล ([CCTV] Recorder and Monitor) 

โดยเดิมทีจะใช้ระบบบันทึกภาพแบบม้วนวิดีโอ VHS บันทึกแบบอนาล็อก ซึ่งจะมีราคาถูก แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนไป เป็นการบันทึกภาพแบบดิจิตอล บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ โดยขนาดความจุที่แตกต่างกัน มีระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่นสามารถบันทึกได้ 30 วัน เมื่อถึงวันที่ 31 ก็จะลบวันที่ 1 โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก จึงมีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดขึ้นมาในการใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ