ทำความรู้จักคปอ คืออะไร อบรม คปอ แล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

            ในสายงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ มีหลายอาชีพที่น่าสนใจ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ) เองก็เช่นเดียวกัน สำหรับใครที่สนใจอาชีพนี้หรือจำเป็นต้องเป็นคปอ.เนื่องจากหน้าที่การงาน ก่อนเข้ารับการอบรม คปอ ก็คงจะอยากทำความรู้จักอาชีพนี้กันให้มากขึ้นว่าคืออะไรแล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูกัน

คปอ คืออะไร

            คปอ หรือคณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนต้องมีคปอ อย่างน้อย 5 คน กลุ่มคนเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนของพนักงานหรือลูกจ้างที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน การมี คปอ จะเกิดขึ้นได้ด้วยการเลือกตั้งภายในสถานประกอบการ เมื่อเลือกจนได้จำนวนที่ต้องการแล้วทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องส่งกลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปอบรม คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ดูแล พัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คปอ

            หลายคนอาจรู้สึกสับสนระหว่างหน้าที่ของคปอ และ จป ถึงแม้หน้าที่จะดูคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเลยสะทีเดียว ซึ่งความรับผิดชอบหลักๆของ คปอ มีดังต่อไปนี้

  • สำรวจ แนวทางการปฏิบัติว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ตรวจดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ โดยต้องทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบความบกพร่องอันเป็นข้อบ่งชี้ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย คปอ มีหน้าที่แจ้งไปยังนายจ้างหรือจป เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้รัดกุมและปลอดภัยมากขึ้น
  • พิจารณา โครงการหรือแผนงานด้านความปลอดภัย โดยต้องหาแนวทางลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือความรำคาญใจอันเกิดจากการทำงาน ปรับปรุงแนวทางเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วเสนอต่อนายจ้าง
  • นำเสนอแผนความปลอดภัย กำหนดทางปฏิบัติเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆภายที่สถานประกอบการ
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างต้องการ

การอบรม คปอ

            ปัจจุบันนี้มีสถาบันมากมากเปิดอบรมหลักสูตรคปอ ทั้งอบรมที่สถาบันและอบรมออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการอบรมจะอยู่ที่ 12 ชั่วโมง และมีหลายหมวดที่ต้องศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2,xxx-3,xxx บาท โดยถ้าเป็นการอบรมออนไลน์ หรือสมัครอบรมพร้อมกันหลายคน ค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลง โดยเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องส่งบุคลากรของตัวเองเข้าไปอบรม

            เชื่อว่าหลายคนที่อ่านมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจถึงความสำคัญและหน้าที่ของคปอ กันมากขึ้นแล้ว นายจ้างท่านใดต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม คปอ อย่าลืมหาข้อมูลของสถาบันให้มากๆ เพื่อความมั่นใจว่าจะได้สถาบันที่มีคุณสภาพ มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ช่วยให้ท่านได้มีคปอ คุณภาพเป็นของตัวเอง