ประเภทของเครื่องวัดคุณภาพน้ำที่คุณควรรู้

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Tester) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้นำไปใช้งานในด้านการวัดค่าต่าง ๆ ของน้ำ โดยจะมีจุดประสงค์ในการทำงานหลัก ๆ คือการวิเคราะห์ค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำ เพื่อที่จะนำน้ำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในขั้นตอนต่อไปนั่นเอง 

ซึ่งเจ้าเครื่องวัดคุณภาพน้ำที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ก็มีการออกแบบมาให้มีความหลากหลาย เหมาะกับรูปแบบของการใช้งานที่ต่างกัน เพื่อเพิ่มความสะดวก และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นด้วย จะมีประเภทใดบ้าง บทความนี้จะพามาแนะนำให้คุณรู้จักกัน 

ประเภทของเครื่องวัดคุณภาพน้ำ 

  • เครื่องวัดค่าคลอรีน (Chlorine Meter) 

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำชนิดนี้ ใช้สำหรับวัดปริมาณคลอรีนที่อยู่ในน้ำ โดยสามารถใช้งานเพื่อวัดค่าคลอรีนได้สองแบบ แบบแรกคือ Free Chlorine เป็นการใช้งานเครื่องมือนี้ในสระว่ายน้ำหรือน้ำประปา กับอีกแบบก็คือ Total Chlorine ใช้สำหรับการวัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  • เครื่องวัดออกซิเจน (Oxygen Meter) 

เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของน้ำที่ใช้สำหรับการวัดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำ หรือปริมาณของออกซิเจนที่อยู่ในอากาศ เพื่อนำค่าของออกซิเจนที่ตรวจวัดได้ มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ หรือเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในบริเวณนั้น ๆ มักจะถูกนำมาใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
  • เครื่องวัด Conductivity/TDS Meter 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ชนิดนี้ใช้สำหรับการวัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลวหรือวัตถุที่เจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งจะตรวจวัดเพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของน้ำที่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ว่าอัตราส่วนเท่าใดจึงจะเหมาะสม สามารถใช้งานได้ และไม่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 

  • เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (PH Meter) 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำนั้นมีผลต่อการกระทำหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมและงานที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำประเภทนี้จึงจำเป็นมาก ๆ โดยเครื่องมือนี้จะใช้วัดค่าคุณภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ หรือของเหลว เพื่อนำค่าที่ได้มาตรวจสอบและใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำหรือของเหลวที่จะถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งน้ำที่มีค่าความเป็นกรด กับ น้ำที่มีค่าความเป็นด่าง ก็จะเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันออกไป จึงควรวัดคุณภาพของน้ำก่อนนำไปใช้งานนั่นเอง 

  • เครื่องวัดค่าความบริสุทธิ์ของน้ำ (Pure Water Tester) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบสภาพความบริสุทธิ์ของน้ำที่จะนำไปใช้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมอาหาร, น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ และยังใช้ตรวจเช็กสภาพการใช้งานของเครื่องกรองน้ำได้อีกด้วย