รับตรวจเครน ตรวจเครนปั้นจั่น พิจารณาผู้ให้บริการอย่างไร

ตรวจเครน

เครนปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 หลายท่านในที่นี้อาจจะสงสัยว่าคืออะไร ย่อมาจากอะไร โดย ปั้นจั่น มีความหมายว่า เครื่องจักรที่ใช้สำหรับยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะของการแขวนลอยไปตามแนวราบ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ คือ ปั้นจั่นที่มีส่วนประกอบได้แก่อุปกรณ์ควบคุมและต้นเครื่องกำลังอยู่ในตัว ติดอยู่บนหอสูงหรือบนล้อเลื่อน สำหรับปั้นชนิดจั่นเคลื่อนที่ คือ ปั้นจั่นที่มีส่วนประกอบได้แก่อุปกรณ์ควบคุมและต้นเครื่องกำลังอยู่ในตัวติดอยู่บนยานพาหนะ ส่วนคำว่า ปจ. ย่อมาจาก ปั้นจั่น เลข 1 เลข 2  คือชนิดที่ใช้เรียกเครนปั้นจั่นนั่นเอง วันนี้เรามีข้อควรพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครนมาแนะนำ

แต่ก่อนจะไปดูว่าควรเลือกผู้ให้บริการตรวจเครนปั้นจั่นอย่างไร เราจะขอขยายความ ปั้นจั่น ปจ.1 และ ปจ.2 เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น

ปั้นจั่น หรือ ปจ.1 ได้แก่

  • ปั้นจั่นอยู่กับที่
  • ลิฟท์ขนส่ง
  • รอยกสิ่งของ
  • ทาวเวอร์ เครน

กฎหมายได้ระบุว่าต้องทำการตรวจ ปจ.1 ตามกฎหมายกำหนด โดยให้วิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัย

ปั้นจั่น ปจ.2 ได้แก่

  • โมบายเครน
  • เรือเครน
  • รถเฮี๊ยบ
  • ฯลฯ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้

ถ้าจะเลือกผู้ให้บริการตรวจเครนปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 ควรพิจารณาจากอะไร

วามน่าเชื่อถือ

เลือกผู้ให้บริการตรวจเครน ที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และได้รับมาตรฐานจาก ISO 90001

มีแผนให้เลือกที่เหมาะสม

ผู้ให้บริการตรวจเครน ควรมีแผนที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น แผนตรวจเครน ปจ.1 แผนตรวจเครน ปจ.2

บริการทั่วไทย

มองหาผู้ให้บริการตรวจเครนทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย บริการโดยทีมงานคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ หรือทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง

อุปกรณ์ทำงานต้องทันสมัย

เลือกผู้ให้บริการรับตรวจเครน ที่มีอุปกรณ์ในการทำงานทันสมัย อุปกรณ์ต้องมีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานตามหลักสากล หรืออุปกรณ์มีการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก. ช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดและปลอดภัย นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

มีบริการซ่อมแซม

ผู้ให้บริการบางแห่ง นอกจากให้บริการตรวจเครนแล้ว ยังมีบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครนด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เช่น เปลี่ยนสลิงเครน เปลี่ยนอุปกรณ์เครนที่ชำรุด ได้รับความเสียหาย หรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นการให้บริการที่ครบครัน

การตรวจเครน ก็เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครนปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 และการเลือกใช้บริการรับตรวจเครน ต้องพิจารณาเลือกอย่างไร เลือกยังไงให้คุ้มค่า ตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ผิดหวัง ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคุณอาจพิจารณามาเป็นอันดับแรก